EPDK’dan Yerli Enerji Hamlesi

EPDK’dan Yerli Enerji Hamlesi

“Yerli Enerji Yerli Teknoloji AR-GE Projesi” değerlendirme toplantısı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu evsahipliğinde gerçekleştirildi.

EPDK Başkan Yardımcısı Hacı Ali Ulutaş, toplantıda yaptığı konuşmada, projeye başlandığında “zaten yabancısı var, neden yerlileştirelim” diyenler olduğunu belirterek, “Bu tip projelerde alacağımız sonuçlar, ülkemize sağlayacağımız katma değeri gördükçe yaşayacağımız gurur, bu sürecin olası tüm zorluklarını unutturacaktır.” dedi.

Ulutaş, 21 elektrik dağıtım şirketinin tamamının projeye katıldığını ancak 10 doğal gaz dağıtım şirketinin projede yer aldığını dile getirerek, söz konusu firmaların bu gibi çalışmalara daha fazla dahil olmalarının beklendiğini söyledi.

Sektörlerde ihtiyaçların farklılaştığına dikkati çeken Ulutaş, şöyle devam etti:

“Bu da müşterilerimizin ve kullanıcılarımızın yeni enerji teknolojileri ve ihtiyaçlarına göre bizim pozisyon almamızı ve gelişimi yakalamamızı gerekli kılıyor. Verimliliği artırma, dijitalleşmeyi yaygınlaştırma, kontrolü artırma ve siber güvenlik konusunda çalışmalar yapmamız gerekiyor. Enerji kaynaklarında genel anlamda ithalatçı olduğumuzu hepimiz biliyoruz ancak enerji alanında kullanılan teknoloji, ekipman ve yazılımlarda ithalatçı olmamız coğrafyadan kaynaklanan bir problem değil. Üniversite, akademisyen ve gençlerimizden bu konularda daha çok bizlere faydalı olmalarını, daha çok sahalarda uygulamalara destek vermelerini bekliyoruz.”

 

EPDK tarafından yürütülen projeyle enerji dağıtım sektöründe bulunan yazılım ve lisansların kullanım durumlarının araştırılıp raporlanması, envanter kayıtlarının tamamlanması sağlandı.

Projede, sektörde kullanılan yazılımlara yönelik ihtiyaç analizleri gerçekleştirilerek, ithal yazılımların yerini alabilecek yerli ürün ve çözümlerin araştırması yapıldı. Ayrıca milli ürün çözümü mevcut değilse teknik komisyonlar marifetiyle belirlenerek tahmini süre, fayda ve maliyet analizi çalışmaları yürütüldü.

Yerli Enerji Yerli Teknoloji AR-GE Projesi ile Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınma stratejik hedefleri doğrultusunda, elektrik, doğal gaz dağıtım şirketlerinin hali hazırda kullandığı yazılım ve altyapıları incelenerek yerli yazılımların kullanılacağı alanların belirlenmesi, uygun teknolojilerin seçilmesi, yabancı kaynaklı yazılımlara ödenen yıllık bakım bedellerinin düşürülmesine yönelik detaylı araştırma ve planlamaların oluşturularak enerji sektöründe kullanılan yazılımların millileştirilmesi konusunda ciddi adımların atılması amaçlanıyor.

Proje kapsamında dağıtım şirketlerinden alınan bilgilere ek olarak yazılım sektörü piyasa koşulları doğrultusunda, “ilk sahip olma lisans bedelleri” ve her yıl ödenen “lisans bakım bedelleri” dahilinde tahmini maliyet çalışmaları da eş zamanlı olarak yürütüldü.

Levent Kandemir