Avrupa Adalet Divanı’ndan Danimarka’daki Türkler lehine emsal karar

Avrupa Adalet Divanı’ndan Danimarka’daki Türkler lehine emsal karar

Avrupa Adalet Divanı, Danimarka’nın “bir Türk işçinin eşinin oturma izni alabilmesi için dil sınavına tabi tutulmasını şart koşan uygulamasının hukuka aykırı olduğuna” hükmetti.

Euronews Türkçe’nin aktardığı habere göre, Danimarka’da 1980’den bu yana yaşayan ve çalışan bir Türk işçinin eşi 2015 yılında oturma izni talebinde bulunmuş ve bu başvurusu Danimarka makamları tarafından reddedilmişti. Ancak başvurusu 2016 yılında, kocasının Danca dil sınavında “başarılı olamaması” nedeniyle reddedilmişti.

AB’nin en üst yargı mercii konumundaki mahkeme, Avrupa Ekonomik Topluluğu ile Türkiye arasında 1980 yılında imzalanan ortaklık anlaşması nedeniyle dil testi şartının hukuka aykırı olduğuna karar verdi. Söz konusu anlaşma, AB ülkeleri ve Türkiye’nin, kendi topraklarında yasal olarak ikamet eden ve çalışan işçiler ve aile fertlerinin istihdama erişimine yeni kısıtlamalar getiremeyeceğini öngörüyor.

Mahkeme, Danimarka’daki dil testinin ancak “kamu yararına bir sebeple” gerekçelendirilebilecek “yeni bir kısıtlama” teşkil ettiğini belirtti. Ayrıca mahkeme, Danimarka mevzuatının eşin entegrasyon yeteneğini dikkate almadığını ve yetkililerin, Türk işçinin entegrasyonunu kanıtlayan diğer faktörleri dikkate almasına izin vermediğini de kaydetti.

Lüksemburg merkezli mahkeme, daha önce de aile birleşimine getirilen bazı kısıtlamalar nedeniyle Danimarka aleyhine karar vermişti.

Hulya